ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00
One Call One Life English Helpline

One Call One Life English Helpline

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้กรุณาเชิญผู้บริหาร 3 ท่านจากสมาคมฯเข้าพบ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเช้าวันนี้...
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็

เช้าวันนี้ สมาคมสะมาริตันส์ได้รับเกียรติจากนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 พร้อมทั้งผู้แทนจากศูนย์อีก 12 ท่าน เข้าเยี่ยมเยียน ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนของสมาคมสะมาริตันส์ ณ...
สโมสรโรตารี่ ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมสะมาริตันส์

สโมสรโรตารี่ ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมสะมาริตันส์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ไทเปนอร์ธและ สโมสรโรตารี่หัวซานจากประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ธนบุรี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการของสมาคมสะมาริตันส์หลายโครงการตลอดปีที่ผ่านมา...