ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

อาสาสมัคร-ทรัพยากรที่ล้ำค่าของสะมาริตันส์

อาสาสมัคร-ทรัพยากรที่ล้ำค่าของสะมาริตันส์

บ่ายวันนี้ ผู้แทนจากสมาคมสะมาริตันส์รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ‘อาสาสมัคร–ทรัพยากรที่ล้ำค่าของสะมาริตันส์’ ให้กับนักศึกษาวิชา Human Resource Management ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด