ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

Online Donation

บริจาคเงินผ่านธนาคารออนไลน์

บริจาคเงินสนับสนุน Online

ท่านสามารถบริจาคเงินสนับสนุนผ่านช่องทาง Internet Banking ต่างๆเข้าบัญชีของสมาคมได้ดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชีสะสมทรัพย์: 232-0-11324-0

ชื่อบัญชี: สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์