ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

PRAKARN โมเดล

PRAKARN โมเดล

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า การฆ่าตัวตายสำเร็จจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างน้อยอีก 6 คน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ เพื่อน จะเสียใจ ทนทุกข์อยู่กับความโศกเศร้า จมอยู่กับความรู้สึกผิด โทษตนเอง รู้สึกเป็นตราบาป หมดอาลัยตายยาก ไม่ทำมาหากิน บางรายพยายามฆ่าตัวตายตามก็มี ซึ่งความทุกข์เหล่านี้ยากที่จะเลือนหายไป ในปัจจุบันมีการทำกลุ่มจิตบำบัดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ญาติ (คนใกล้ชิด) เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายให้ลดความเศร้า ความทุกข์ ตราบาป และพยายามฆ่าตัวตายตามลง จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และช่วยผู้อื่นได้

เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 จะมีการทำกลุ่มจิตบำบัด PRAKARN โมเดล สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากญาติ (คนใกล้ชิด) เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สสส. และโรงพยาบาลราชวิถี ที่ชั้น M ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 10.00-12.00 น. สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์

ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
นพ.ปราการ ถมยางกูร หมายเลขโทรศัพท์ 082-565-5111

Skills

Posted on

07/07/2015