ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

ABOUT SAMARITANS

เกี่ยวกับสะมาริตันส์  

สะมาริตันส์คืออะไร?

สะมาริตันส์ คือ สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ ผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่
โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ การทำงานของสมาคมตั้งอยู่บนหลักการว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ปรัชญา หรือลัทธิการเมืองใดๆ

030915-KV-Samaritans-fb-cover-Bee-LINK

สมาคมสะมาริตันส์ เป็นองค์กรท้องถิ่นหรือ?

สะมาริตันส์ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปีพ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) ปัจจุบันมีศูนย์อยู่ทั่วโลก มากกว่า 400 แห่งใน 39 ประเทศ บนความร่วมแรงร่วมใจของ อาสาสมัครกว่า 31,000 คน สำนักงานใหญ่ของสะมาริตันส์อยู่ที่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ ใช้ชื่อว่า Befrienders International (B.I.) เพื่อติดต่อช่วยเหลือศูนย์ที่อยู่นอกเกาะอังกฤษและ ไอร์แลนด์ ต่อมาปี 200 มีการเปลี่ยนแปลงองค์กร และใช้ชื่อว่า Befrienders Worldwide (B.W.) ทุกปีๆ จะมี สมาชิกจากประเทศต่างๆ ไปร่วมประชุมใหญ่ ที่ประเทศอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ และนำมาพัฒนาการทำงาน ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
สะมาริตันส์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยท่าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ได้ริเริ่มจาก การรวมตัวของอาสาสมัครไทย และต่างประเทศจำนวน 40 คน และดำเนินงานต่อเนื่องมาปัจจุบัน

ประวัติสะมาริตันส์

ผู้ก่อตั้งสะมาริตันส์ คือ ท่านสาธุคุณ แชด วาราห์ (Rev. Chad Varah) ซึ่งสังเกตว่าประเทศอังกฤษใน เวลานั้น มีการฆ่าตัวตายกัน มากมาย โดยที่บางครั้งสาเหตุของการฆ่าตัวตายเนื่องจากความไม่เข้าใจเท่านั้น เช่น เด็กหญิงอายุ 12 ปี ฆ่าตัวตายเนื่องจากตกใจ เพราะตนเองมี ประจำเดือนเป็นครั้งแรก สาธุคุณแชด จึงตั้งใจเด็ดเดี่ยว ที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้มี ความทุกข์ โดยใช้พื้นฐานของท่านซึ่ง เป็นนักจิตวิทยามาก่อน และเปิดสำนักงานของท่านเพื่อให้บริการทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยมีผู้ร่วมอุดมการณ์ท่านอื่นมาช่วยดูแลผู้เข้า มารับคำปรึกษาที่นั่งรออยู่

ต่อมาท่านสาธุคุณพบว่า ผู้ดูแลเหล่านี้สามารถทำหน้าที่รับฟัง และคลายทุกข์ให้กับผู้ที่เข้ามาพบได้ โดยไม่ จำเป็นต้องเป็น จิตแพทย์ หรือ นักจิตวิทยา ท่านจึงมีแนวคิดที่รับอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่นี้ และได้ขยาย การทำงานเป็น ศูนย์สะมาริตันส์ทั่วโลก

ทำไมใช้ชื่อว่าสะมาริตันส์?

คำว่าสะมาริตันส์ มาจากเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ ใช้เรียกผู้ที่อยู่ในอาณาจักร “สะมาเรีย” ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณใน ดินแดนปาเลสไตน์ ชาวสะมาริตันส์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีจิตใจเมตตา ชอบ ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะ และไม่หวังผลตอบแทน และในระยะแรกที่ท่านสาธุคุณแชดได้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้มีความทุกข์นั้น หนังสือพิมพ์อังกฤษได้ลงข้อความยกย่องท่านว่า “He’s such a good Samaritan” ท่านจึงเรียกอาสา สมัครที่มาช่วยเหลืองานของท่านว่า “อาสาสมัครสะมาริตันส์” และกลายเป็นชื่อของสมาคมในที่สุด

สะมาริตันส์เป็นองค์กรของศาสนาคริสต์หรือ?

ถึงแม้ว่าชื่อและที่มาของสมาคมจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ แต่หลักการของสมาคม คือ
ไม่อิงกับศาสนาใดๆ ปัจจุบันอาสาสมัคร ของสมาคมก็มาจากหลากหลายศาสนาและลัทธิความเชื่อ