ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

SHARING STORIES

เรื่องราวบอกเล่า

เพลงมายากล ‘กลุ่มศิลปินเพื่อนสิงห์’

เพลงมายากล ‘กลุ่มศิลปินเพื่อนสิงห์’

10 ประโยคที่ควรหลีกเลี่ยง

10 ประโยคที่ควรหลีกเลี่ยง

สิ่งที่ผู้อยู่ในภาวะทุกข์ใจต้องการมากที่สุด

สิ่งที่ผู้อยู่ในภาวะทุกข์ใจต้องการมากที่สุด

“การฟังด้วยใจ” มีพลังมากกว่าที่คุณคิด

“การฟังด้วยใจ” มีพลังมากกว่าที่คุณคิด

ทีมงานสมาริตัน ช่วยชีวิตเพื่อนผมเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

ทีมงานสมาริตัน ช่วยชีวิตเพื่อนผมเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว

ดอกสะมาเรีย ดอกไม้สีขาวดอกเล็ก กับความหมายที่ยิ่งใหญ่

ดอกสะมาเรีย ดอกไม้สีขาวดอกเล็ก กับความหมายที่ยิ่งใหญ่

PRAKARN โมเดล

PRAKARN โมเดล

อาสาสมัครสะมาริตันส์ “ใครก็ไม่รู้” ที่อยู่ที่ปลายสาย ช่วยชีวิตคนด้วยการ “รับฟัง”

อาสาสมัครสะมาริตันส์ “ใครก็ไม่รู้” ที่อยู่ที่ปลายสาย ช่วยชีวิตคนด้วยการ “รับฟัง”

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

ความสุขจากงานโฆษณา (ที่ไม่ใช่รางวัล)

ความสุขจากงานโฆษณา (ที่ไม่ใช่รางวัล)

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์

ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์

รำลึกการจากไปของท่านสาธุคุณแชด วาราห์

รำลึกการจากไปของท่านสาธุคุณแชด วาราห์

ปรัชญา ผ้าขี้ริ้ว

ปรัชญา ผ้าขี้ริ้ว

สะพานสายชีวิต: The Bridge

สะพานสายชีวิต: The Bridge

สิทธิที่จะตาย: Right to die

สิทธิที่จะตาย: Right to die

การฆ่าตัวตาย: Suicide

การฆ่าตัวตาย: Suicide