ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

VOLUNTEER

อาสาสมัคร

 

ท่านทราบไหมว่าการทำงานเป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ดีขึ้นได้?

ท่านเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่า? คนที่มองเห็นคุณค่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์ คนที่มีความปรารถนาอยากช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดี เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้มีความทุกข์ เป็นกำลังใจกับผู้ท้อแท้สิ้นหวังจนอาจอยากจะจบชีวิตตัวเอง

หากคำตอบคือ “ใช่” สมาคมสะมาริตันส์ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมฯ โดยการมาเป็นอาสาสมัคร ซึ่งสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมทักษะการรับฟังให้กับท่าน ตลอดจนผู้สนใจและบุคคลทั่วไป ด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาถ่ายทอดทักษะการรับฟังดังกล่าวให้

สนใจ สามารถติดตามผ่านทางหน้าข่าวประชาสัมพันธ์หรือเฟสบุ๊คสมาคมฯ FB: Samaritans.Thailand และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-113-6789 กด 3

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนสมาคมสะมาริตันส์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

อาสาสมัครสะมาริตันส์ มีคุณสมบัติอย่างไร ?

อาสาสมัครสะมาริตันส์ เป็นบุคคลมีความปรารถนาดี มีความเต็มใจที่จะรับฟังเรื่องราวความคับข้องใจจากบุคคลอื่น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นใคร มาจากไหน ยินดีรับฟังเรื่องต่างๆ ในทุกประเภท ด้วยการยอมรับ ไม่ติติงวิพากษ์วิจารณ์ และไม่ตัดสินว่าบุคคลนั้นผิดหรือถูก แต่พร้อมที่จะให้ความเห็นใจ ห่วงใย เมื่อทราบว่าเธอหรือเขามีปัญหา สิ้นหวัง ท้อแท้ และต้องการใครสักคนที่เข้าใจไว้วางใจได้ ให้มามีส่วนร่วมรับรู้ รับฟัง ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจ เป็นมิตร พร้อมทั้งช่วยคิดเมื่อเธอหรือเขาเกิดคำถามในใจ ร่วมกันแก้ไขในทางที่ดีขึ้น

การคิดฆ่าตัวตายอาจผ่อนออกไปได้ ด้วยการระบายความเก็บกดออกมา และในที่สุดการป้องกันการฆ่าตัวตายก็อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เรื่องราวต่างๆ ของผู้โทรหาสะมาริตันส์จะถูกเก็บเป็นความลับที่จะไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นผู้ใดเป็นอันขาด

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาใดก็ได้ เป็นบุคคลที่มีความพร้อมด้านเวลา มีน้ำใจ และเต็มใจที่จะเสียสละเวลาให้แก่ผู้อื่นในการมาเป็นอาสาสมัครกับสมาคมฯ โดยไม่เปิดเผยตัวเองและไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทว่ามีความภูมิใจว่า ได้มาเสียสละเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ได้ช่วยบรรเทาความปวดร้าวให้ผู้มีความทุกข์ ท้อแท้ และคิดฆ่าตัวตาย

จะเป็นอาสาสมัครต้องทำอย่างไร ?

สมาคมฯ เปิดอบรมและรับอาสาสมัครทุกปี ปีละ 2 รุ่น ในประมาณเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร โปรดติดตามผ่านทางหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเฟสบุ๊คสมาคมฯ FB: Samaritans.Thailand และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-113-6789 กด 3

ผู้สมัครที่ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้ว จึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์

อบรมอาสาสมัครสะมาริตันส์–ฟังด้วยหัวใจ

งานอาสาสมัครอาจไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือ-ทำสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น  แต่อาจหมายถึง
การเป็นกำลังใจให้ใครสักคน ให้สามารถลุกยืนผ่านช่วงเวลาวิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง
และอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนๆ นั้นเติบโตอย่างสร้างสรรค์ …

และที่สำคัญ อาจเปลี่ยนชีวิต  เปลี่ยนวิธีคิดของตัวคุณเอง  ให้เข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือ การเรียนรู้ชีวิต ….