ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

CONTACT US

ติดต่อสะมาริตันส์

ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ที่ 

Online

Facebook               : Samaritans.Thailand

Twitter                   : @Samaritans_Thai

โทรศัพท์ศูนย์รับฟัง

กรุงเทพฯ                 : โทร. 02-113-6789 กด 1 (ใหม่) / 02-713-6793 (เก่า และจะยกเลิกในไม่ช้า) ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น.

Bangkok English Line : Tel. 02-113-6789 Press 2 (New) / 02-713-6791 (Old and to be canceled soon)

                             (With Inbox message of our call center system, we will contact you back within 24 hours.)

ศูนย์เชียงใหม่             : โทร. 053-225-977 ถึง 78  ทุกวัน เวลา 19.00-22.00 น.

ติดต่อสมาคมฯ (บริจาค / อาสาสมัคร)

Email                     : samaritans_thai@hotmail.com

ธุรการออฟฟิศ            : 02-113-6789 กด 3 / 063-516-3600

บริจาค                     : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 855-0-62866-6