ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

CONTACT US

ติดต่อสะมาริตันส์

ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ที่ 

Online

Facebook               : samaritans.thailand

โทรศัพท์ศูนย์ปรึกษา

กรุงเทพฯ                 : โทร. (02) 713-6793   ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น.

Bangkok English Line : tel. (02) 713-6791 (With Inbox message, we will contact you back within 24 hours.)

ศูนย์เชียงใหม่             : โทร. (053) 225-977 ถึง 78  ทุกวัน เวลา 19.00-22.00 น.

ติดต่อสมาคมฯ (บริจาค / อาสาสมัคร)

Email                     : samaritans_thai@hotmail.com

Office phone            : (02) 713-6790

Office phone 2          : 063-516-3600

บริจาค                     : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 855-0-62866-6