ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

CONTACT US

ติดต่อสะมาริตันส์

ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ที่ 

โทรศัพท์ศูนย์ปรึกษา

กรุงเทพฯ โทร. (02) 713-6793   ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น.
English Line โทร. (02) 713-6791 (ฝากข้อความและโทรกลับใน 24 ชั่วโมง)
ศูนย์เชียงใหม่ โทร. (053) 225-977 ถึง 78  ทุกวัน เวลา 19.00-22.00 น.

ติดต่อสมาคมฯ (บริจาค / อาสาสมัคร)

จดหมาย ตู้ ป.ณ. 63 ปณฝ.สันติสุข กทม. 10113
Email samaritans_thai@hotmail.com
ติดต่อสำนักงานสมาคมฯ โทร./แฟกซ์   (02) 713-6790