ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

CONTACT US

ติดต่อสะมาริตันส์

ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ที่ 

Online

Facebook : samaritans.thailand

โทรศัพท์ศูนย์ปรึกษา

กรุงเทพฯ : โทร. (02) 713-6793   ทุกวัน เวลา 12.00-22.00 น.
Bangkok English Line : tel. (02) 713-6791 (With Inbox message, we will contact you back within 24 hours.)
ศูนย์เชียงใหม่ : โทร. (053) 225-977 ถึง 78  ทุกวัน เวลา 19.00-22.00 น.

ติดต่อสมาคมฯ (บริจาค / อาสาสมัคร)
Email : samaritans_thai@hotmail.com
Office phone : (02) 713-6790
บริจาค : ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 855-0-62866-6