ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

สโมสรโรตารี่ ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมสะมาริตันส์

สโมสรโรตารี่ ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมสะมาริตันส์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ไทเปนอร์ธและ สโมสรโรตารี่หัวซานจากประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ธนบุรี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการของสมาคมสะมาริตันส์หลายโครงการตลอดปีที่ผ่านมา ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานของเรา