ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

Workshop “ฟังด้วยหัวใจ” โดยสมาคมสะมาริตันส์ 9-10 พ.ค.

Workshop “ฟังด้วยหัวใจ” โดยสมาคมสะมาริตันส์ 9-10 พ.ค.

Workshop “ฟังด้วยหัวใจ” โดยสมาคมสะมาริตันส์ 9-10 พ.ค. นี้ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครด่วนที่ 02-713-6790 หรือ 080-475-3213

150428-PR2