ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

รำลึกการจากไปของท่านสาธุคุณแชด วาราห์

รำลึกการจากไปของท่านสาธุคุณแชด วาราห์

รำลึกการจากไปของท่านสาธุคุณแชด วาราห์

Chad Varah with the original Samaritans telephone

Edward Chad Varah, priest and founder of Samaritans,

born 12th November 1911;

died 8th November  2007

ด็อกเตอร์ แชด วาราห์ (Dr. Chad Varah) บิดาผู้ก่อตั้งสมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย  หรือที่รู้จักกันในนามสมาคมสะมาริตันส์ หรือ Befrienders International ไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ  ผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ การทำงานของสมาคมตั้งอยู่บนหลักการว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ปรัชญา  หรือลัทธิการเมืองใด ๆ

ด็อกเตอร์ แชด วาราห์ (Dr. Chad Varah) เกิดที่ Barton-on-Humber และเป็นพี่ชายคนโตของจำนวนพี่น้องทั้ง 9 คน  ในปี ค.ศ. 1933 แชด สำเร็จการศึกษาทางด้านการเมือง, ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ จาก Keeble College, Oxford, ในปี 1940 แชด แต่งงานกับดอริส และมีบุตรธิดาจำนวน 4 คน

แรงบันดาลใจในการเข้าช่วยเหลือผู้คนนั้นเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนิยามโรคดังกว่าว่า “ซิฟิลิส” หรือกามโรคชนิดหนึ่ง โดย ณ ช่วงเวลานั้นที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้กับในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอาย ไม่กล้าบอก หรือให้ผู้อื่นทราบได้ จนกระทั่งวันหนึ่ง มีเด็กน้อยวัยเพียง 12 ปี ได้ฆ่าตัวตาย สาเหตุที่เธอทำแบบนั้นมาจากความไม่รู้ และไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายของตนเมื่อเจริญวัยขึ้น เมื่อเด็กน้อยย่างเข้าสู่วัยสาว เธอมีรอบเดือนเป็นครั้งแรก ด้วยความเยาว์กอปรกับการประโคมข่าวถึงโรคซิฟิลิสระบาด ทำให้เด็กสาวคิดว่าตนเป็นโรคดังกล่าว ด้วยความหวาดกลัวสังคมจะรังเกียจ และความกังวลใจอย่างมาก เกิดเป็นความรู้สึกอับอาย รู้สึกผิดต่อผู้เป็นพ่อและแม่ กลัวว่าตนจะทำให้พวกท่านเหล่านี้ต้องเสียใจและอับอาย

ในที่สุดเด็กสาวไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไร อีกทั้งไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษากับใครได้ จึงทำให้เธอตัดสินใจชีวิตตัวเองลงด้วยวัยเพียง 12 เท่านั้น      

จากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อสาธุคุณ แชด วาราห์ ได้ทราบเรื่องจึงเกิดแรงบันดาลใจในการเปิดศูนย์รับให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยในช่วงเริ่มต้นมีท่านเพียงคนเดียวที่สามารถให้บริการให้คำปรึกษาได้ ดังนั้นการทำการปรึกษาจึงสามารถทำได้เพียงทีละคนเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีคนยากจนเข้ามาขอรับบริการเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ผู้ให้คำปรึกษานั้นมีเพียงคนเดียว ทำให้ต้องนั่งรอ ปรากฎว่าบุคคลที่นั่งรออยู่ด้านนอกเหล่านี้ ได้เริ่มพูดคุยกับพนักงานธุรการ ซึ่งไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาแต่อย่างใด พนักงานเหล่านี้ได้แต่นั่งฟังโดยไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไร แต่กลับทำให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกสบายใจขึ้นด้วยการระบายความรู้สึกออกมา

ดังนั้นสาธุคุณ แชด วาราห์ จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า “แท้จริงแล้วพลังแห่งการรับฟังนั้นยิ่งใหญ่มาก”  การที่มีใครสักคนรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นอย่างตั้งใจ อย่างเห็นอกเห็นใจ และอย่างจริงใจ นั่นแหละเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคนได้อย่างมากมาย ท่านจึงได้เปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการรับฟังความทุกข์ ซึ่งผู้ที่เข้ามารับฟังความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยา ไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์ หรือไม่จำเป็นต้องเป็นบาทหลวง แต่สามารถเป็นใครก็ได้ที่มีจิตใจดีที่ผ่านการฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีเข้ามามีส่วนช่วย จนกระทั่งเกิดศูนย์สะมาริตันส์แห่งการรับฟังขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก

การจากไปอย่างสงบของท่านด้วยวัย 95 ปี จะเป็นสิ่งที่เราชาวสะมาริตันส์ร่วมกันจดจำและระลึกถึง คุณความดีที่ท่านได้สร้างไว้ และร่วมกันสานต่อปณิธานแห่งความตั้งใจดังกล่าว ขอให้ท่านสาธุคุณ แชด วาราห์ จากไปโดยไม่หลงเหลือสิ่งใดค้างคาใจอีกต่อไป และโปรดเฝ้ามองดูเราด้วยความเมตตา อย่างที่ท่านเคยได้มอบความเมตตาเหล่านั้นสู่ผู้คน เรื่อยมา

Skills

Posted on

15/06/2015