ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

VOLUNTEER

อาสาสมัคร

 

ท่านทราบไหมว่าการทำงานเป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ดีขึ้นได้?

ท่านเป็นอีกคนที่มองเห็นคุณค่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์ และมีความปรารถนาอยากช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดี เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้มีความทุกข์ เป็นกำลังใจกับคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังจนอยากจบชีวิตตัวเองหรือเปล่า?

หากคำตอบคือ “ใช่” สมาคมสะมาริตันส์มีข่าวดีมาเรียนให้ทราบว่า โอกาสทองมาถึงแล้วครับ เพราะสมาคมฯ (โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี่สากลและสโมสรโรตารี่ธนบุรี) จะจัดสัมมนา อบรมเรื่องทักษะการรับฟัง ให้กับผู้สนใจร่วมงานกับสมาคม ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยสมาคมฯได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาถ่ายทอดทักษะการรับฟัง

สนใจ โปรดติดตามผ่านทางหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเฟสบุ๊คสมาคมของเรา samaritans.thailand ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-713-6790 

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนสมาคมสะมาริตันส์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา


 

อาสาสมัครสะมาริตันส์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 

อาสาสมัครสะมาริตันส์นั้น เป็นบุคคลที่มีความปรารถนาดี เต็มใจที่จะรับฟังเรื่องราวความคับข้องใจโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นใคร มาจากไหน และยินดีรับฟังเรื่องต่างๆในทุกประเภท ด้วยการยอมรับ โดยไม่ติติงหรือวิพากษ์วิจารณ์ และไม่ตัดสินการกระทำของบุคคลนั้นว่าผิดหรือถูก แต่พร้อมที่จะให้ความเห็นใจ ห่วงใยเมื่อทราบว่าเขามีปัญหา สิ้นหวัง ท้อแท้ และต้องการใครสักคนที่เข้าใจและไว้วางใจได้ เพื่อมามีส่วนร่วมรับรู้และรับฟังในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจ และเป็นมิตร พร้อมทั้งช่วยคิดเมื่อเขาเกิดคำถามในใจ และร่วมกันแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น การคิดฆ่าตัวตายอาจผ่อนออกไปได้ด้วยการระบายความเก็บกดออกมาเรื่อยๆ และในที่สุดการป้องกันการฆ่าตัวตายก็อาจเกิดขึ้นได้ และต้องเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆ ของผู้ใช้บริการเป็นความลับที่จะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใดเป็นอันขาด

ผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะนับถือศาสนาใดก็ได้ เป็นบุคคลที่มีความพร้อมด้านเวลา มีน้ำใจและเต็มใจที่จะเสียสละเวลาทำงานให้แก่สมาคมฯ โดยไม่เปิดเผยตัวเอง และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ แต่จะได้รับความภูมิใจว่า ได้เสียสละเวลาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ได้ช่วยบรรเทาความปวดร้าวให้แก่ผู้มีความทุกข์ ท้อแท้ และคิดฆ่าตัวตาย

ต้องการเป็นอาสาสมัครต้องทำอย่างไร ?

สมาคมจะเปิดอบรมและรับอาสาสมัครทุกปีๆ ละ 2 รุ่น ประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน ในกรณีที่ท่านสนใจจะเป็นอาสาสมัคร โปรดติดตามผ่านทางหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเฟสบุ๊คสมาคมของเรา samaritans.thailand ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-713-6790   เพื่อรับทราบรายละเอียดและเข้าร่วมในการอบรมภาคทฤษฎีต่อไป

ผู้สมัครที่ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้วจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสะมาริตันส์

   


อบรมอาสาสมัครสะมาริตันส์–ฟังด้วยหัวใจ

 

งานอาสาสมัครอาจไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือ-ทำสิ่งดีๆให้ผู้อื่น  แต่อาจหมายถึง
การเป็นกำลังใจให้ใครสักคนสามารถลุกยืนผ่านช่วงเวลาวิกฤตได้อย่างเข้มแข็ง
อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเติบโตอย่างสร้างสรรค์  … และที่สำคัญ
อาจเปลี่ยนชีวิต  เปลี่ยนวิธีคิดของตัวคุณเอง  ให้เข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือ การเรียนรู้ชีวิต ….