ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 89 ชันษาของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร และฉลองครบรอบ 400 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-อังกฤษเมื่อค่ำวันนี้ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัน