ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

เช้าวันนี้ สมาคมสะมาริตันส์ได้รับเกียรติจากนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 พร้อมทั้งผู้แทนจากศูนย์อีก 12 ท่าน เข้าเยี่ยมเยียน ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนของสมาคมสะมาริตันส์ ณ สำนักงานของสมาคมฯ