ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ไทเปนอร์ธและ สโมสรโรตารี่หัวซานจากประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ธนบุรี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการของสมาคมสะมาริตันส์หลายโครงการตลอดปีที่ผ่านมา ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานของเรา