ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

บ่ายวันนี้ ผู้แทนจากสมาคมสะมาริตันส์รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ‘อาสาสมัคร–ทรัพยากรที่ล้ำค่าของสะมาริตันส์’ ให้กับนักศึกษาวิชา Human Resource Management ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด