ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ปิดรับสมัคร!

ผู้สนใจที่สมัครไม่ทัน กรุณาติดตามข่าวการรับสมัครในปีถัดไปนะคะ ขอบคุณนิสิตนักศึกษาที่ให้ความสนใจในโครงการฯ นี้ค่ะ

—————————————————————————————————————————

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2

(สำหรับเฉพาะนิสิตนักศึกษาจาก 4 สถาบันเท่านั้น: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด เพียงสถาบันละ 10 ท่าน)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม: ฟรี! จากปกติท่านละ 10,000 บ. (เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.)

ระยะเวลาในการอบรม: แบ่งออกเป็น 5 ช่วงคือ 2-13 มิ.ย., 26 มิ.ย., 17 ก.ค., 7 ส.ค., และ 28 ส.ค. 64

สถานที่อบรม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลาในการรับสมัคร: 20 มี.ค. – 30 เม.ย. 64

ประกาศผลการคัดเลือก: 30 พ.ค. 64

ระยะเวลาในการตอบรับเข้าอบรม: หลังจากทราบผลการคัดเลือกแล้วให้ตอบรับภายใน 5 มิ.ย. 64

(เมื่อเลยเวลาตอบรับ ทางสมาคมฯ จะเรียกรายชื่อสำรองทดแทน โดยผู้อยู่ในรายชื่อสำรอง เมื่อได้รับเรียกจะต้องตอบรับกลับภายในวันที่ 10 มิ.ย. 64)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

  1. ทุนสนับสนุนค่าอบรมท่านละ 10,000 บ. ผู้เข้าอบรมจึงเข้าอบรมได้ ฟรี!
  2. ประกาศนียบัตรจากสมาคมสะมารินตันส์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้ผ่านการอบรม
  3. อาหารกลางวัน ของว่าง และเครื่องดื่มระหว่างช่วงเวลาอบรม
  4. ชั่วโมงกิจกรรมสะสม (ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน)

 

นิสิตนักศึกษาจาก 4 สถาบันดังกล่าว หากสนใจ สามารถสมัครได้โดยแกน QR code จากโปสเตอร์ หรือเข้าเว็บไซต์ที่ https://qrgo.page.link/LXw1M

 

สอบถามเพิ่มเติม: ผู้ประสานงานโครงการฯ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย
พี่ต้อง (อุษณีย์ กางกร)
email: Admin@samaritansthai.com