ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ร้านของชำร่วย

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมฯ ดำเนินงานอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ที่ศรัทธา เห็นคุณค่า และเชื่อมั่นในหลักการทำงานของสมาคมฯ นอกจากนี้ ก็มาจากกิจกรรมจัดหาทุนและโครงการต่างๆ เท่าที่โอกาสอำนวย

ทุกชีวิต มีค่า แก่การรับฟังเสมอ

ดอกสะมาเรีย

฿100.00

ดอกสะมาเรีย เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง มิตรภาพและความหวังใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์
1 ชุด มี 6 ช่อเล็ก