ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

10 กันยา เชิญชวนร่วมซื้อดอกสะมาเรีย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

10 กันยา เชิญชวนร่วมซื้อดอกสะมาเรีย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เนื่องจากวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)

สมาคมสะมาริตันส์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อดอกสะมาเรีย อันเป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงมิตรภาพ และความหวังใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 10 กันยายน  2015 นี้ โดยจะจำหน่ายที่ อาคารอื้อจื่อเหลียง รายได้ บริจาคเพื่อกองทุนสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

จุดประสงค์ในการขายดอกบัวสวรรค์ (ดอกสะมาเรีย)

  • เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย    ช่วยกันลดพฤติกรรมเสี่ยงอันนำไปถึงการฆ่าตัวตาย    ลดการสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร    ตามเจตจำนงค์ขององค์กรป้องกันการฆ่าตัวตายสากล (International Association for Suicide Prevention – IASP) ภายใต้การสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)  : ซึ่งกำหนดเอาวันที่ 10 กันยายน  ของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายสากล     และให้คำขวัญของปี ค.ศ. 2015  นี้ว่า “ป้องกันการฆ่าตัวตาย : ยื่นมือเพื่อช่วยชีวิต Preventing Suicide : Reaching Out and Saving Lives”

 

  • แนะนำให้รู้จักสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย   ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ป้องกันการฆ่าตัวตาย  ให้บริการมา 37 ปี โดยอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมด้านทักษะการฟัง   อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ  ไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา    หมุนเวียนเข้ามารับโทรศัพท์  ให้ความเป็นเพื่อนแก่ผู้ทุกข์ใจ  ท้อแท้  สิ้นหวังในชีวิต   อาจมีความคิดฆ่าตัวตาย      อาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทนใดๆ   และการใช้บริการก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย     รายได้หลักของสมาคมฯ มาจากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา   และเชื่อมั่นในหลักการการทำงานของสมาคมฯ    เงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกสะมาเรียนี้จะนำมาใช้ในภารกิจป้องกันการฆ่าตัวตายของสมาคมฯ

 

อ่านเรื่องราวของดอกสะมาเรียได้ที่นี่ 

Share