ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

นายกสมาคมสะมาริตันส์ร่วมสนทนากับผู้ดำเนินรายการ Bangkok ChitChat บน YouTube เกี่ยวกับ “พันธกิจการป้องกันการฆ่าตัวตายและสุขภาพจิตของผู้คนในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด”

Samaritans of Thailand’s Chairman discusses with the hosts of Bangkok ChitChat channel on YouTube about the suicide prevention mission and the state of people mental health during the Covid-19 pandemic.

https://youtu.be/An88bSPD4xI