ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้กรุณาเชิญผู้บริหาร 3 ท่านจากสมาคมฯเข้าพบ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเช้าวันนี้ เพื่อพูดคุยสนทนาเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมฯและสถานทูตในการให้บริการช่วยเหลือชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทยผ่านสายด่วนภาษาอังกฤษของสะมาริตันส์ นอกจากนี้ ทางสถานทูตยังได้กรุณาอนุเคราะห์พิมพ์แผ่นพับภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสมาคมฯจำนวนหลายพันใบ เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย

(ภาพจากซ้าย: ท่านรองกงศุลซาราห์ เพ็ธ, คุณตระการ เชนศรี-ผู้อำนวยการ สะมาริตันส์, ท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์, ดร. พนมพร พุ่มจันทร์-รอง ผอ. สะมาริตันส์, คุณธีระ ฉกาจนโรดม-นายกสมาคมสะมาริตันส์ฯ และ ท่าน กงศุลใหญ่ ไมเคิล แฮนค็อก)