ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

REOPEN! สะมาริตันส์กลับมาเปิดศูนย์รับฟังอีกครั้ง

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15/11/2564 สมาคมฯ กลับมาเปิดศูนย์รับฟัง (Call Center) อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย

ท่านสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 02-113-6789 เพื่อพูดคุยกับอาสาสมัครได้ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 12.00-22.00 น. ทุกวัน

หากอยู่นอกเวลาทำการ หรือสายที่ให้บริการเต็มทุกคู่สาย ท่านก็ยังสามารถฝากข้อความให้โทรกลับได้เช่นเดิม

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เก่าคือ 02-713-6793 จะยังคงสามารถโทรเข้ามาได้ ทว่าจะถูกยกเลิกในไม่ช้า