ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ร้านของชำร่วย

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมฯ ดำเนินงานอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ที่ศรัทธา เห็นคุณค่า และเชื่อมั่นในหลักการทำงานของสมาคมฯ นอกจากนี้ ก็มาจากกิจกรรมจัดหาทุนและโครงการต่างๆ เท่าที่โอกาสอำนวย

ทุกชีวิต มีค่า แก่การรับฟังเสมอ

หนังสือ อยู่ สู้ ตาย (บันทึกผู้อาทร 2)

฿100.00

วัฏจักรชีวิต จะถูกลิขิตมาดีหรือร้าย สุดท้ายคงไม่พ้นคำสามคำ

บันทึกถ่ายทอดเรื่องราวในการทำงานจิตอาสาของอาสาสมัครสะมาริตันส์ ภาคต่อของ หนังสือบันทึกผู้อาทร

170 in stock