ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.

ร้านของชำร่วย

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมฯ ดำเนินงานอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ที่ศรัทธา เห็นคุณค่า และเชื่อมั่นในหลักการทำงานของสมาคมฯ นอกจากนี้ ก็มาจากกิจกรรมจัดหาทุนและโครงการต่างๆ เท่าที่โอกาสอำนวย

ทุกชีวิต มีค่า แก่การรับฟังเสมอ

หนังสือ ๑๐๐ วิธีสู่นิพพาน โดย RogerRoj

฿290.00

หนังสือ ๑๐๐ วิธีสู่นิพพาน โดย RogerRoj

หนังสือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ชัดเจน ยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องแก่นธรรมของนิพพาน

71 in stock