ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-113-6789 เวลา 12:00-22:00 น.
REOPEN! สะมาริตันส์กลับมาเปิดศูนย์รับฟังอีกครั้ง

REOPEN! สะมาริตันส์กลับมาเปิดศูนย์รับฟังอีกครั้ง

REOPEN! สะมาริตันส์กลับมาเปิดศูนย์รับฟังอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15/11/2564 สมาคมฯ กลับมาเปิดศูนย์รับฟัง (Call Center) อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลาย ท่านสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 02-113-6789...