ฟังคุณด้วยใจ โทร. 02-713-6793,12:00-22:00

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 กันยา เชิญชวนร่วมซื้อดอกสะมาเรีย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เนื่องจากวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) สมาคมสะมาริตันส์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อดอกสะมาเรีย อันเป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงมิตรภาพ... อ่านต่อ

อบรมหัวข้อ ‘ปฐมพยาบาลใจให้คลายทุกข์’ ให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกหนึ่งภารกิจที่สมาคมสะมาริตันส์มุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ ฝึกฝนทักษะการเป็นเพื่อนรับฟังที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงสัญญาณอันตรายเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย และผู้มีความทุกข์ใจต่างๆ วันนี้ 7 มิถุนายน 2558... อ่านต่อ

งานเลี้ยงฉลองสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 89 ชันษาของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร และฉลองครบรอบ 400... อ่านต่อ

One Call One Life English Helpline

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเอกอัครราชทูตมาร์ค เคนท์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้กรุณาเชิญผู้บริหาร 3 ท่านจากสมาคมฯเข้าพบ ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเช้าวันนี้... อ่านต่อ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็

เช้าวันนี้ สมาคมสะมาริตันส์ได้รับเกียรติจากนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 พร้อมทั้งผู้แทนจากศูนย์อีก 12 ท่าน เข้าเยี่ยมเยียน ดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนของสมาคมสะมาริตันส์ ณ... อ่านต่อ

สโมสรโรตารี่ ได้มาเยี่ยมเยียนสมาคมสะมาริตันส์

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ไทเปนอร์ธและ สโมสรโรตารี่หัวซานจากประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากสโมสรโรตารี่ธนบุรี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการของสมาคมสะมาริตันส์หลายโครงการตลอดปีที่ผ่านมา... อ่านต่อ